Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Neurorevalidatie in de eerste lijn

  De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden gepresenteerd. Deze cursus is nuttig voor huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg en andere hulpverleners in de eerste lijn.

  add 18.0 punten
  euro_symbol € 650.00
  event 13-03-2018 tot 27-06-2019
  access_time 14:00 - 20:45

  € 650 waarvan 30 euro inschrijfgeld

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  13-03-2018 t/m 27-03-2018 14:00 - 20:45 Maassluis
  26-06-2018 t/m 28-06-2018 09:15 - 16:15 Haarlem
  18-06-2019 t/m 27-06-2019 09:30 - 16:15 Haarlem
  description

  Omschrijving

  CVA’s komen 35.000 maal per jaar in Nederland voor en op dit moment zijn er meer dan 100.000 mensen die getroffen zijn door een beroerte. Het aantal hersentrauma's ligt in dezelfde grootte-orde. De behandeling is complex en een belangrijk onderdeel binnen de gezondheidszorg. Vooral de herkenning van de exacte symptomen is geen sinecure, zoals veel huisartsen, fysiotherapeuten,
  ergotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten en de werkers in de thuiszorg dagelijks ervaren.
  Een juiste diagnostiek is echter essentieel om efficiënt en adequaat te kunnen handelen. Het merendeel van de patiënten met hersenbeschadiging heeft één of meer cognitieve stoornissen en een patiënt met enkel een motorische parese is zeldzaam. Daarnaast zijn er vaak ook v eranderingen van stemming en gedrag. We doen de patiënt te kort, als we niet voldoende stilstaan bij de andere stoornissen behalve parese.

  Een patiënt met een hersenbeschadiging (o.a. CVA, hersentrauma) komt vaak na een intensieve therapie in
  ziekenhuis, revalidatiecentrum of de somatische afdeling van het verpleeghuis weer thuis: de ‘medische’ fase is voorbij, de patiënt is ‘uitgerevalideerd’. Voor vele patiënten begint dan echter een moeizame periode. De ervaring leert dat veel nieuwe problemen zich aandienen: het leven thuis, op het werk, tijdens recreëren of op school.
  Er wordt een groot beroep gedaan op functies die door de hersenbeschadiging aangetast kunnen zijn.
  De hulpverleners in de eerste lijn kunnen hier een belangrijke rol spelen. We ervaren echter vaker tegenvallende resultaten die zelfs afgedaan worden als gebrek aan motivatie van de patiënt of zelfs als onwil. Voor veel werkers in de eerste lijn is er behoefte aan specifieke kennis op het gebied van de lange termijn gevolgen van hersenbeschadiging. Het relatief solistisch werken in de eerste lijn staat in contrast met het multidisciplinaire karakter van het probleem. Behandelingen kunnen hierdoor summier of moeizaam worden.

  Deze cursus biedt u de kans om een beter inzicht te verwerven in de fundamenteel theoretische achtergronden van de patiënt met een hersenbeschadiging en om klinisch praktisch beter in staat te zijn, om te gaan met de gehele problematiek van de behandeling en omgang met de patiënt. Tijdens deze cursus worden diverse
  mogelijkheden voor training, therapie en omgang aangegeven.
  Na deze cursus is uw kennis omtrent de behandeling en diagnostiek van de patiënt met een hersenbeschadiging ongetwijfeld vergroot en heeft u meer inzicht in therapeutische mogelijkheden. Essentieel voor de patiënt en een geweldige uitdaging voor de behandelaar in de eerste lijn!

  list

  Programma

  Dag 1

  09:30 Indeling in groepjes. Instructie casus-opdracht Weer thuis, toch problemen. Hoe komt het dat nieuwe problemen opduiken? Welke stoornissen spelen de patiënt op de lange duur parten?

  11:45 Het plastische brein. Nieuwe inzichten in plasticiteit en herstelmechanismen stemmen positief. Van therapeutisch nihilisme tot voorzichtig optimisme.

  12:30 Lunch (wordt door ITON verzorgd)

  13:15 Leren ondanks hersenbeschadiging. Welke vormen van leren werken nog na hersenbeschadiging? Onvermoede mogelijkheden.

  14:15 Leren ondanks hersenbeschadiging. Welke vormen van leren werken nog na hersenbeschadiging? Onvermoede mogelijkheden.

  15:00 Video: ‘Stranger in the family’. Over een man die na ernstig hersentrauma weliswaar weer thuis is, maar ernstige gedragsproblemen vertoont. Discussie over analyse en aanpak van de in de video getoonde problemen.

  16:15 Einde


  Dag 2

  09:30 Het therapeutische repertoire: Van spiegel tot forced use; aanbevelingen voor de eerste lijn. Er is een breed repertoire aan therapeutische strategieën beschikbaar.

  12:30 Lunch (wordt door ITON verzorgd)

  13:15 vervolg: Het therapeutische repertoire: Van spiegel tot forced use; aanbevelingen voor de eerste lijn. Er is een breed repertoire aan therapeutische strategieën beschikbaar.

  14:45 Video: ‘The man who lost his body’. Over een man die (door een zeldzame ziekte) geen proprioceptie meer heeft. De patiënt vind zelf strategieën om zijn bewegingen en handelingen te sturen. De getoonde principes kunnen bij vele andere patiënten worden ingezet.

  16:15 Einde


  Dag 3

  09:30 Stoornisgerichte therapie. Vele problemen kunnen worden teruggevoerd op een of meer stoornissen. Een aanpak via de wortel van het kwaad.

  11:00 De patiënt is meer dan zijn stoornis. Over individueel toegesneden behandeling. Mono-, multi- of interdisciplinaire aanpak.

  12:30 Lunch (wordt door ITON verzorgd)

  13:15 Discussiepracticum naar aanleiding van ingebrachte casuïstiek

  14:45 Plenaire bespreking naar aanleiding van casuïstiek

  15:30 Wat nog ter tafel komt. Synthese

  16:15 Evaluatie, uitreiking van certificaat en drankje ter afsluiting.

  business

  Organisatie

  business ITON
  mail_outline info@stichtingiton.nl
  place Leliestraat 7C 2011 BL Haarlem
  keyboard_arrow_up