• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-Online 'Longgeluiden'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  De longen zijn goed in beeld te krijgen met röntgenonderzoek, en datzelfde geldt voor de pleuraholte met behulp van echografie. De fysische diagnostiek van de longen blijft desondanks een belangrijke tool voor de arts: ter plekke wordt informatie verkregen op een eenvoudige en goedkope manier; in de acute geneeskunde wordt het beleid bij acute dyspneu voor een belangrijk deel bepaald door wat de longauscultatie oplevert. Bovendien zijn er afwijkingen die wel te horen zijn maar niet op een foto te zien zijn.

  laptop E-learning
  add 3.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  Deze cursus geeft een overzicht van longgeluiden, in eigenschappen, ontstaan en interpretatie, en is samengesteld met extra aandacht voor artsen die bij de zorg van de oudere mens zijn betrokken, specialisten ouderengeneeskunde, maar zal ook zeer nuttig zijn voor huisartsen die zich (weer) beter willen bekwamen in de interpretatie van longgeluiden. De stof wordt behandeld aan de hand van casuïstiek en met behulp van meerkeuzevragen.

  list

  Programma

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  Module 1 geeft een overzicht van de geluiden, normaal en abnormaal, die kunnen worden gehoord bij longauscultatie, hoe deze geluiden moeten worden benoemd, hoe zij ontstaan, en hoe zij in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd.

  Module 2 past deze kennis toe in een aantal eenvoudige en complexe casussen, waarbij er ook aandacht is voor wat u moet doen met de verkregen informatie.

  Module 1

  Inleiding

  Voortgeleiding van geluid

  Ademgeruis

  Bijgeluiden

  Samenvatting

  Module 2

  Casuïstiek van (in alfabetische volgorde):

  • Asthma cardiale
  • Bronchiolitis
  • Chronische bronchiolitis
  • Ernstige astma-exacerbatie
  • Hoge luchtwegobstructie
  • Pneumothorax
  • Radiatiepneumonitis
  • Slechte ventilatie basale longvelden


  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van module 1 van de cursus longgeluiden:

  • weet u dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het ademgeruis en bijgeluiden;
  • weet u dat er drie kenmerken van ademgeruis moeten worden beoordeeld;
  • weet u dat er verschillende mechanismen zijn die het ademgeruis kunnen veranderen;
  • kunt u vesiculair en bronchiaal ademgeruis van elkaar onderscheiden;
  • kunt u verklaren onder welke omstandigheden bronchiaal ademgeruis wordt gehoord over perifere longvelden;
  • kunt u verklaren waarom het ademgeruis verzwakt kan zijn, lokaal of algeheel;
  • weet u dat de bijgeluiden in hoofdzaak worden onderscheiden in rhonchi, crepitaties en pleurawrijven;
  • kunt u bijgeluiden in de longen op de juiste wijze benoemen;
  • kunt u aangeven waar en hoe rhonchi ontstaan en bij welke aandoeningen deze voorkomen, en welke typen rhonchi worden onderscheiden;
  • kunt u aangeven waar en hoe crepitaties ontstaan en bij welke aandoeningen deze voorkomen, en welke typen crepitaties worden onderscheiden;
  • kunt u aangeven waar en hoe pleurawrijven ontstaat en bij welke aandoeningen dit voorkomt.

  Na het volgen van module 2 van de cursus longgeluiden:

  • kunt u bij ziektepresentaties klinische conclusies trekken uit de relevante bevindingen van de longauscultatie;
  • kunt u bij complexere ziektepresentaties een combinatie van afwijkingen juist interpreteren;
  • kunt u een beperkt aantal zeldzamere longgeluiden herkennen en interpreteren;
  • kunt u de juiste stappen ondernemen naar aanleiding van de auscultatoire bevindingen.


  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40. 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE Nederland dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up