Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Zorg voor de bekkenbodem

  Geachte collega,


  Voor het derde jaar op rij organiseren we in samenwerking met de Werkgroep Functionele en Reconstructieve Urologie een nascholingsreeks over uro-gynaecologie.


  We merken dat klachten van ongewenst urineverlies, een verzakking en de daarmee gepaard gaande seksuele klachten ook anno 2018 nog in de taboesfeer zitten. Slechts een deel van de patiënten die deze klachten ervaart zoekt professionele hulp. TV spotjes over incontinentiemateriaal, die suggereren dat incontinentie een gegeven is, zijn hier mogelijk mede debet aan.


  Het scala aan uro-gynaecologische klachten is groot en de manier van aanpak divers. In veel ziekenhuizen vindt behandeling plaats in een multidisciplinaire setting waarin urologen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten, MDL-artsen, chirurgen, psychologen en seksuologen samen bij iedere patiënt tot een optimale behandeling trachten te komen. Deze nascholing biedt u de mogelijkheid de benodigde kennis hiervoor op te frissen dan wel verder uit te breiden.


  Daar waar het zwaartepunt in het programma voorgaande jaren lag bij stress- incontinentie en de behandeling van de overactieve blaas, hebben we dit jaar gekozen voor een bredere insteek. Voor de pauze praten we u plenair bij over de ontwikkelingen op het gebied van de medicamenteuze behandeling van de overactieve blaas. De gevaren die daarbij, met name bij de oudere, kwetsbare patiënt op de loer liggen krijgen bijzondere aandacht. Daarna bespreken we de

  fecale incontinentie en het achterste compartiment.


  Na de pauze richten we ons aan de hand van casuïstiek op het inzetten van conservatieve therapie en op seksuele klachten na incontinentie chirurgie. De casussen zijn mede geschreven door prof. dr. Jan Paul Roovers, dr. John Heesakkers en dr. Henk Elzevier.


  Ik hoop op uw deelname op een van de locaties in den lande.


  Met een hartelijke groet,


  Dr. Pieter Groenendijk Uroloog, HMC Den Haag

  add 4 punten
  euro_symbol € 0.00
  event 14-11-2017 tot 15-11-2018
  access_time 17:30 - 22:15

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  14-11-2017 17:30 - 22:15 Heemstede
  17-09-2018 17:45 - 21:45 Nijmegen
  20-09-2018 17:45 - 21:45 Amsterdam
  01-10-2018 17:45 - 21:45 Eindhoven
  15-11-2018 17:45 - 21:45 Zwolle
  description

  Omschrijving

  Een gynaecoloog en uroloog praten de huisartsen bij a.d.h.v. vier patientencasussen over vaak voorkomende bekkenbodemproblemen bij de vrouw.

  Daarna worden vaardigheden geoefend op fantomen die de huisarts nodig heeft om goed lichamelijk onderzoek uit te voeren bij klachten die wijzen op een disfunctioneren van de bekkenbodem:

  • Overactieve blaas
  • Prolaps
  • Stressincontinentie
  • Gecombineerde bekkenbodemproblematiek

   

  list

  Programma

  17.45 uur Ontvangst – inloopbuffet

  18.30 uur Opening en toelichting op programma en leerdoelen

  18.35 uur De oudere OAB patiënt; oog voor lichaam én geest

  Ouderen hebben te maken met co-morbiditeit, polypharmacie en vaak ligt geestelijke achteruitgang op de loer. Wat betekent dit voor hun OAB behandeling?

  19.15 uur Conservatieve therapie: wanneer en bij wie?


  20.00 uur Pauze

  20.30 uur Casuïstiek bespreking 1: Fecale incontinentie en het achterste compartiment

  21.15 uur Casuïstiek bespreking 2: Seksuele problematiek na incontinentie-chirurgie


  21.45 uur Afsluiting en samenvatting

  business

  Organisatie

  business Mark Two Academy
  mail_outline info@marktwo.nl
  place Speelkamp 22 3831 AK Leusden
  keyboard_arrow_up