Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem

  Doelgroep: artsen die betrokken zijn bij het onderwijs aan AIOS en/of coassistenten en die reeds de cursussen ‘Klinisch opleiden: basisvaardigheden’ en ‘Klinisch opleiden: beoordelen op de werkplek’ (voorheen BCT en BTT) hebben gevolgd.


  Het doel van deze training voor gevorderden is om de begeleidersrol als opleider in een klinische setting te verdiepen. Daarbij wordt extra aandacht geschonken aan het begeleiden van assistenten bij wie problemen ontstaan gedurende de opleiding. Door inzichten te verwerven over professioneel gedrag, het geven van feedback, coachen, beoordelen en het gebruik van het individuele opleidingsplan wordt kennis over het opleiden van assistenten verder uitgediept. Met behulp van rollenspelen worden vaardigheden in het omgaan met moeilijke opleidingssituaties geoefend.

  add 6.0 punten
  euro_symbol € 370.00
  event 31-10-2017 tot 25-06-2019
  access_time 09:00 - 17:00

  € Deze training kan alleen via de leerhuizen worden geboekt. Zij betalen de cursus.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  31-10-2017 09:00 - 17:00 Veldhoven
  28-11-2017 Onbekend Heerlen
  21-03-2018 09:00 - 17:00 Maastricht
  27-03-2018 09:00 - 17:00 Heerlen
  05-06-2018 09:00 - 17:00 Venlo
  30-10-2018 09:00 - 17:00 Maastricht
  12-02-2019 09:00 - 17:00 Maastricht
  12-03-2019 09:00 - 17:00 Heerlen
  25-06-2019 09:00 - 17:00 Heerlen
  description

  Omschrijving

  Het begeleiden van AIOS is naast de uitdaging het medisch vakgebied goed te leren, een creatieve uitdaging tussen AIOS, opleider én alle supervisoren op de werkplek. Om zoveel mogelijk uit de opleiding te halen is het werken met een individueel opleidingsplan essentieel. Juist door dit naast het lokale/regionale opleidingsplan goed te benutten, kan de AIOS het verschil maken.

  Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend, maar hoe zorg je dat de andere competenties ook voldoende aan bod komen?  Hoe weet je of de AIOS wel voldoende geprikkeld en wordt uitgedaagd?. Geef je de AIOS ook wel eens feedback op de overige competenties of spreek je de AIOS wel eens aan op diens professioneel gedrag? Heb je tijdig genoeg in de gaten of een AIOS zich wel voldoende ontwikkelt; waar, wanneer en hoe kun je bijsturen? Elke opleider krijgt te maken met aios die zich niet in de gewenste richting ontwikkelen. Hoe vertelt u dit aan de aios? Op welke wijze kunt u aios motiveren? En hoe voorkomt u als opleider dat u bij beoordelingen een genade-zes uitdeelt? Op welke manier krijgt u de aios meer aan het stuur van zijn eigen opleiding?

  Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in mogelijke interventies die u kunt inzetten om de ontwikkeling van AIOS (bij) te sturen.


  In deze workshop krijg je praktische tips en handvatten om jouw individuele opleidingsplan voor je te laten werken.

  Competenties van de opleider/supervisor

  1.3   Past de principes van constructief feedback geven toe.

  1.6   Reflecteert systematisch op eigen manier van begeleiden/opleiden.

  2.3   Geeft de AIOS constructief feedback op diens taakvervulling.

  2.6   Herkent leerzame momenten in de praktijk en draagt er zorg voor dat deze door de opleidingsgroep voor het opleiden van de AIOS worden benut.

  3.3   Begeleidt de AIOS bij het formuleren van leerdoelen en van plannen om deze te realiseren.

  3.1   Geeft de individuele aios constructief feedback op diens functioneren en voortgang in een langere periode van de opleiding.

  3.2    Levert mondeling en schriftelijk op zorgvuldige wijze een relevante bijdrage aan de onderbouwing van de beoordelingen van de individuele AIOS door de opleider.

  3.4    Bespreekt (mede) op basis van input van supervisoren en portfolio met de AIOS regelmatig en constructief diens functioneren en voortgang.

  3.6    Herkent achterblijvende voortgang in professionele ontwikkeling van de AIOS en gebruikt de beschikbare middelen om hierin te interveniëren.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  -kennis van het doel van een IOP, in relatie tot lokaal/regionaal opleidingsplan;

  -geoefend met het beschrijven van praktisch uitgewerkte SMART leerdoelen vanuit de verschillende CanMeds-rollen te behoeve van het IOP en weet hoe de AIOS hierin te begeleiden;

  -inzicht hoe hij de AIOS beter kan opleiden en begeleiden in algemene competenties;

  -kan een analyse maken van het gedrag van de AIOS, de voorafgaande situatie en de consequenties van het gedrag met behulp van de operante leertheorie:

  -kan op basis van de analyse alternatief gewenst gedrag benoemen:

  -kan ‘lastige’ karaktereigenschappen in het professioneel gedrag van een aios herkennen;

  -kan onderbuikgevoelens concreet benoemen;

  -weet een wat minder functionerende AIOS te stimuleren activeren;

  -heeft inzicht in hoe constructief verbeterpunten in het professioneel gedrag te bespreken;

  -leert een aantal gesprekstechnieken om vanuit een andere positie /gezichtspunt het gedrag van de aios bespreekbaar te maken.

  business

  Organisatie

  business Universiteit Maastricht, O&O
  mail_outline C.Salemans@MaastrichtUniversity.nl
  place Universiteitssingel 60 6229 ER Maastricht
  keyboard_arrow_up