Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • eBROK

  De eBROK® staat borg voor praktijkgericht en innovatief onderwijs, waar en wanneer u het uitkomt, op maat en aantrekkelijk gepresenteerd.

  Waarom een eBROK® cursus?

  In 2006 is de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) gestart, als initiatief van de acht gezamenlijke Universitair Medische Centra (UMC’s). Conform landelijke afspraken zijn klinisch onderzoekers verbonden aan de UMC’s verplicht de BROK® te volgen en het bijbehorende certificaat te behalen. De eindtermen van de BROK® zijn te vinden op de NFU website www.nfubrokacademie.nl.

  Al degenen die voor het BROK® examen zijn geslaagd, komen in het BROK® register dat te vinden is op de NFU website. Het reglement bepaalt dat een BROK® certificaat 4 jaar geldig is, waarna een herregistratiecursus moet worden gevolgd om verlenging te verkrijgen. Inmiddels, staan er duizenden onderzoekers in het BROK® register: hoogleraren, promovendi, postdocs, projectleiders, research coördinatoren en research verpleegkundigen. Ook paramedici zoals biomedische wetenschappers, psychologen en epidemiologen volgen de cursus. De BROK® cursus werd ook opengesteld voor medewerkers van instellingen waarmee wordt samengewerkt, en sinds enige jaren is ook de STZ vertegenwoordigd in de landelijke BROK® commissie.

  Waarin onderscheidt de BROK® zich van een GCP-cursus?

  De BROK® beperkt zich niet tot geneesmiddelen onderzoek, maar gaat in op alle soorten mensgebonden onderzoek.
  De regelgeving en de procedures worden vanuit het perspectief van de onderzoeker én dat van de verrichter behandeld. Het meeste klinisch onderzoek in de UMC’s is immers onderzoeker-geïnitieerd onderzoek.
  De BROK® behandelt ook regelgeving die geldt voor niet-WMO plichtig mensgebonden onderzoek. Voor dossieronderzoek, biobankonderzoek of onderzoek met restmateriaal zijn in het bijzonder de codes Goed Gedrag en Goed Gebruik van belang. Deze codes bieden duidelijke handvatten hoe bijvoorbeeld om te gaan met persoonsgegevens, met proefpersonentoestemmingsprocedures of (on)verwachte bevindingen.
  De BROK® wordt door veel farmaceutische bedrijven en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geaccepteerd als standaardcursus over wet- en regelgeving van mensgebonden onderzoek.

  De wens van de NFU om de BROK® toegankelijker, flexibeler, efficiënter en up-to-date te maken, heeft geleid tot het besluit om de BROK® in een nieuw jasje te steken. BROK® is omgezet in e-learning formaat en heet voortaan eBROK®.

  add 15 punten
  euro_symbol € 600.00
  event 12-09-2017 tot 22-11-2018
  access_time 08:30 - 15:30

  € Euro 400,- voor UMC's en Euro 600,- voor overige deelnemers

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  12-09-2017 08:30 - 15:30 Amersfoort
  13-09-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  18-09-2017 08:30 - 15:30 Rotterdam
  28-09-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  03-10-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  04-10-2017 08:30 - 15:30 Groningen
  05-10-2017 08:30 - 15:30 Utrecht
  06-10-2017 08:30 - 15:30 Nijmegen
  16-10-2017 08:30 - 15:30 Maastricht
  17-10-2017 08:30 - 15:30 Amersfoort
  23-10-2017 08:30 - 15:30 Leiden
  13-11-2017 08:30 - 15:30 Leiden
  14-11-2017 08:30 - 15:30 Amersfoort
  17-11-2017 08:30 - 15:30 Rotterdam
  21-11-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  22-11-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  01-12-2017 08:30 - 15:30 Nijmegen
  05-12-2017 08:30 - 15:30 Amersfoort
  12-12-2017 08:30 - 15:30 Maastricht
  13-12-2017 08:30 - 15:30 Utrecht
  14-12-2017 08:30 - 15:30 Groningen
  18-12-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  19-12-2017 08:30 - 15:30 Amsterdam
  22-12-2017 08:30 - 15:30 Leiden
  25-01-2018 09:30 - 11:30 Amsterdam
  25-01-2018 12:30 - 14:30 Amsterdam
  22-03-2018 09:30 - 11:30 Amsterdam
  24-05-2018 09:30 - 11:30 Amsterdam
  26-06-2018 09:30 - 11:30 Amsterdam
  27-09-2018 09:30 - 11:30 Amsterdam
  22-11-2018 09:30 - 11:30 Amsterdam
  business

  Organisatie

  business VU medisch centrum, VUmc Academie
  mail_outline events@vumc.nl
  place OZW / 10C-01 De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam
  keyboard_arrow_up