• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Ouderen in veilige handen: medici

  Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor alle medici werkend in de langdurige (thuis)zorg en in ziekenhuizen en alle studenten geneeskunde. Uitgangssituatie van de cursist Bij deze doelgroep kan worden uitgegaan van een brede kennisachtergrond en een hoog abstraherend vermogen. Het advies is om de student in opleiding de cursus niet aan het begin van de propedeuse aan te bieden. Doel van de cursus Deze cursus is gericht op preventie...Meer

  Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor alle medici werkend in de langdurige (thuis)zorg en in ziekenhuizen en alle studenten geneeskunde. Uitgangssituatie van de cursist Bij deze doelgroep kan worden uitgegaan van een brede kennisachtergrond en een hoog abstraherend vermogen. Het advies is om de student in opleiding de cursus niet aan het begin van de propedeuse aan te bieden. Doel van de cursus Deze cursus is gericht op preventie en vermindering van ouderenmishandeling door zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners. Het doel van de cursus is dat bestaande kennis omtrent het signaleren en melden van ouderenmishandeling wordt opgefrist en/of aangevuld op basis van het meest recente beleid ten aanzien van ouderenmishandeling. De cursist is na het volgen van de cursus in staat om ouderenmishandeling te signaleren, te bespreken, hulp te organiseren en te melden. Eventuele bijzonderheden De cursus is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en is één van de actiepunten uit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. LEERDOELEN Leerdoel(en) voor gehele cursus De cursist: - weet wat er onder ouderenmishandeling wordt verstaan en welke vormen er zijn. - weet wat de risicofactoren en beschermende factoren zijn bij zowel de oudere als de pleger van ouderenmishandeling. - kent de te zetten stappen ter preventie van ouderenmishandeling. - weet welke betekenis de wet op de Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft voor zijn/haar beroepsmatig handelen en kan de stappen uit het stappenplan toepassen. - is in staat het systeem te betrekken bij de beoordeling van ouderenmishandeling. - heeft inzicht in de dilemma’s rond het bespreken van zorg en kent de grenzen van zijn/haar vak. - is gemotiveerd en in staat om adequaat te handelen om het risico op ouderenmishandeling te verminderen. - kan een vermoeden van ouderenmishandeling door de professionele zorg bespreekbaar maken. Minder

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 35.00

  business

  Organisatie

  business Noordhoff Uitgevers
  mail_outline beheer-health@noordhoff.nl
  place Papendorpseweg 97 - Secoya Building B 3528 BJ Utrecht
  keyboard_arrow_up