Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • CME-online 'Schouwen: wat komt erbij kijken?'

  Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

  Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk. Er moet vooral ook een oordeel gevormd worden over de aard van overlijden. En de arts moet specifieke stappen ondernemen. Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie? Wat als de datum van overlijden onbekend is? Gelden er andere regels indien het overlijden plaatsvindt in een verpleeghuis? Er zal worden ingegaan op de verschillende postmortale verschijnselen. Hoe kunnen deze helpen bij het onderzoek naar de aard of datum van overlijden? Als laatste wordt ingegaan op de (administratieve) afhandeling van de schouw en/of overdracht aan de gemeentelijke lijkschouwer.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 599.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  16-07-2020 t/m 05-01-2021 Onbekend Online
  description

  Omschrijving

  Deze cursus zal ingaan op de belangrijkste wetten en richtlijnen, er zal kennis opgedaan worden over de begrippen lijkschouw, behandelend arts en de NODOK-procedure (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij kinderen).

  Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

  drs. K.E. van den Hondel

  Karen van den Hondel (1985) is forensisch arts bij Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR). Zij is docent forensische geneeskunde aan het Erasmus MC en begeleidt coassistenten van de Universiteit Leiden en het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast is zij als ontwikkelaar, hoofddocent en tentamencoördinator van het keuzeonderwijs CSI aan de Maas voor 2e jaars geneeskundestudenten verbonden aan het Erasmus MC. Karen behaalde haar artsendiploma in 2013 aan het Erasmus MC in Rotterdam. In 2010 behaalde zij haar Master klinische epidemiologie, eveneens in Rotterdam. In 2005 behaalde zij haar propedeuse Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze bezig met haar promotieonderzoek in de forensische geneeskunde over het onderwerp ‘lijkschouw’. In 2017 heeft zij aan de Universiteit Maastricht en Open Universiteit de opleiding Deskundige in Strafzaken afgerond. Zij is lid van de commissie Wetenschap en Onderwijs FMG. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan op gebied van forensische geneeskunde/lijkschouw in kader van haar promotieonderzoek.

  prof. dr. U.J.L. Reijnders

  Udo Reijnders is forensisch arts bij de GGD Amsterdam, afdeling Forensische Geneeskunde. Daarnaast is hij als docent en gastdocent forensische geneeskunde onder meer verbonden aan de VU, de UvA, de NSPOH en het Politie Opleidingscentrum. Hij publiceerde vele artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

  list

  Programma

  INHOUDSOPGAVE

  MODULE 1 – DE WET EN DE DOOD

  Deel 1 - Wet op de lijkbezorging

  • Wat staat er in de Wet op de lijkbezorging?
  • Wat is een lijk?
  • Wie constateert de dood?
  • Wie mag zich behandelend arts noemen?
  • Gemeentelijke lijkschouwer
  • Tijdstip schouw
  • Vervoer van lijken
  • Lijkbezorging
  • Lijkvinding in Burgerlijk Wetboek
  • Overlijden minderjarige
  • NODO(K)

  Deel 2 - Natuurlijk/niet-natuurlijk

  • Natuurlijke dood
  • Niet-natuurlijke dood
  • Verschil doodsoorzaak en aard overlijden
  • Calamiteit
  • Overlijden na medische fout
  • Casuïstiek

  MODULE 2 – DE SCHOUW

  Deel 3 - Schouw 

  • Lijkschouwing
  • Voorafgaande aan het lichamelijk onderzoek 
  • Constateren dood
  • Informatie omstanders/getuigen

  Onderzoek

  • Omgeving
  • Datum van overlijden
  • Lijkvinding in de zin der wet
  • Stoffelijk overschot
  • Postmortale verschijnselen

  Overdracht en overleg

  • Evaluatie
  • Aanwijzingen niet-natuurlijke dood
  • Samenwerking bij lijkschouw
  • Schouw na hulp bij zelfdoding of euthanasie
  • Uitwisseling van medische gegevens
  • Conclusie lijkschouw

  Afhandeling schouw

  • Wel/niet overtuiging natuurlijk overlijden
  • A-formulier
  • B-formulier
  • Obductie/sectie
  • Donatie

  Deel 4 - Bijzondere omstandigheden

  • Detentie/gedwongen of bijzondere opname
  • Schouw bij Bopz
  • Verzorgende handelingen voor de schouw

  Eindtoets

  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus: 

  • kunt u globaal de relevante bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging beschrijven;
  • kunt u omschrijven wat de termen behandelend arts, gemeentelijke lijkschouwer, lijkschouw, NODOK en lijkvinding inhouden;
  • kunt u uitleggen wat het verschil is tussen het begrip doodsoorzaak en aard van overlijden;
  • weet u wanneer u wel een verklaring van overlijden mag afgeven en wanneer niet;
  • weet u wat u moet doen als u zelf niet een verklaring van overlijden mag afgeven;
  • weet u wat u moet doen bij een onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige en van een volwassene;
  • kunt u de aard van overlijden bij verschillende casus beredeneren;
  • weet u wat een ‘calamiteit’ inhoudt en wat u in zo’n geval moet doen;
  • kent u de verschillende onderdelen van de uitwendige lijkschouw;
  • kunt u vier postmortale verschijnselen bij een lijkschouw opnoemen en weet u wanneer deze zich voordoen;
  • kent u de regels van het beroepsgeheim rond het overlijden en weet u wat u wel en niet aan de FA, nabestaanden en politie mag mededelen;
  • bent u op de hoogte van de inhoud van Handreiking Lijkschouw van de KNMG en Richtlijn Lijkschouw van het NHG.
  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Met een abonnement op CME-Online heeft u altijd en overal toegang tot een actueel en gevarieerd aanbod van ruim 55 online cursussen die u in uw eigen tempo kunt volgen. De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk en wordt onafhankelijk van de farmaceutische industrie gemaakt. De cursussen zijn geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Met een abonnement kunt u tot wel 25 punten per abonnementsjaar behalen.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up