• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Gezondheidsrecht - WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

  In de WGBO zijn de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners geregeld. Als je een patiënt behandelt, heeft de patiënt op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst een geneeskundige behandelingsovereenkomst met jou, zonder ook maar een contract te hebben getekend. Echter, zowel de zorgverlener als de patiënt moeten zich aan de WGBO houden.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 58.20

  € .

  description

  Omschrijving

  De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is eigenlijk geen wet, maar een titel uit afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De WGBO regelt de civielrechtelijke verhouding tussen patiënten en hulpverleners vanuit de optiek dat de wetenschappelijke en technische specialisatie van de zorg de patiënt in een afhankelijke positie dwingt. Als tegenwicht krijgt de patiënt ondersteuning in de vorm van versterking van zijn rechtspositie. De WGBO wordt daarom ook wel de “patiëntenrechtenwet” genoemd. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:


  • Informatieplicht;

  • Toestemming;

  • Informatieverstrekking;

  • Dossier;

  • Vertegenwoordiging;

  • Centrale aansprakelijkheid;

  • Beëindiging behandelovereenkomst.


  Opbouw

  De e-learning training WGBO start met een entreetoets en eindigt met een eindtoets. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kan de cursist gedurende de cursus de opgedane kennis toetsen.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  De e-learning training draagt bij aan de competenties van de cursist om zijn of haar kennis met betrekking tot de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst te vergroten.

  business

  Organisatie

  business The Competence Group
  )
  phone 0302565625
  mail_outline info@huisartspraktijk.nl
  place Lorentzlaan 3 3401 MK IJsselstein

  eHuisartspraktijk biedt praktijkgerichte, geaccrediteerde nascholing in de vorm van e-learning en blended learning. Ideaal voor praktijkmedewerkers die optimale zorg willen combineren met actuele kennis.

  keyboard_arrow_up