• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie

  De cursus Inleiding Elektrocardiografie is bedoeld voor iedereen die ECG’s wil leren interpreteren. Deze module behandelt de anatomie van het hart en neemt u via elektrofysiologie in een hoog tempo mee naar ECG complexen, ritmestoornissen en hartinfarcten.

  laptop E-learning
  add 6.0 punten
  euro_symbol € 89.00

  € inclusief btw

  description

  Omschrijving

   

  De cursus Inleiding Elektrocardiografie is bedoeld voor iedereen die ECG's wil leren interpreteren. Deze module behandelt de anatomie van het hart en neemt u via elektrofysiologie in een hoog tempo mee naar ECG complexen, ritmestoornissen en hartinfarcten.

  • Anatomie
  • Het hart
  • Bloedvaten hart
  • Atria en Ventrikels
  • Syncytia
  • De kleppen in het hart
  • Papillairspieren en de Chordae Tendineae
  • De Sinusknoop
  • De Atrioventriculaire knoop (AV-knoop) en de bundel van His
  • De bundeltakken: de linker bundeltak en de rechter bundeltak
  • Elektrofysiologie
  • De elektrische lading van de cel
  • Het elektrische geleidingssysteem van het hart
  • ECG complexen
  • Wat is een ECG?
  • ECG Papier
  • Depolarisatie van de atria: de P-top
  • Het PR- (of PQ-) interval
  • Het QRS-complex
  • Het ST-segment
  • De T-top en het STT-segment
  • Afleidingen en elektroden
  • Afleidingen en elektroden
  • De driehoek van Einthoven: afleiding I, II en III
  • De afgeleide extremiteitsafleidingen: aVR, aVL en aVF
  • De borstwand of precordiale afleidingen
  • De elektrische hartas
  • De elektrische hartas
  • Varianten van de elektrische hartas
  • Bepaling van de elektrische hartas
  • Frequentiebepaling
  • Bepaling van de hartfrequentie
  • Sinusritme
  • Bundeltakblokken
  • Bundeltakblok
  • Linker bundeltakblok (LBTB)
  • Rechter bundeltakblok (RBTB)
  • Samenvatting criteria RBTB en LBTB
  • Premature complexen
  • Ectopische foci en elektrische activatie van het hart
  • Premature complexen
  • Premature atriale complexen (PAC's)
  • Premature ventriculaire complexen (PVC's)
  • Premature junctionale complexen (PJC's)
  • Multiforme en uniforme PVC's
  • Run van PVC's en ventrikeltachycardie (VT)
  • Ventriculaire Bigeminie, Trigeminie en Quadrigeminie
  • Ventriculaire complexen
  • Ventriculaire tachycardie
  • Ventriculaire tachycardie Monomorf
  • Polymorfe ventrikeltachycardie en Torsade de Pointes
  • Ritme analyse
  • Atriumflutter
  • Atriumfibrilleren
  • AVNRT
  • Ventriculaire tachycardie
  • Ventriculaire tachycardie Monomorf
  • Polymorfe ventrikeltachycardie en Torsade de Pointes
  • Sinusritme
  • Ischemie en infarcering
  • Infarcering en ischemie
  • Hyperacute T-golven
  • T-top abnormaliteiten
  • ST-elevatie
  • ST-depressie
  • Q-golven

   

  business

  Organisatie

  business ExpertCollege BV
  mail_outline info@expertcollege.com
  place Gondel 1 1186 MJ Amstelveen
  keyboard_arrow_up