• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Medicatie en suïcide

  Deze e-learningcursus bespreekt de diverse aspecten van geneesmiddelengebruik in relatie tot suïcidaal gedrag met als doel ook op dit gebied de mogelijkheden tot preventie van suïcidaal gedrag te bevorderen. Deze e-learning beoogt daarnaast apothekers, huisartsen en POH’s GGZ handvatten te geven om suïcidaal gedrag te herkennen en hierover te praten met patiënten.

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € Gratis bestelbaar

  description

  Omschrijving

  Omschrijving

  Geneesmiddelen kunnen op diverse manieren een relatie met suïcidaal gedrag hebben. Deze cursus voor huisartsen, praktijkondersteuners en apothekers bespreekt de diverse aspecten van geneesmiddelengebruik in relatie tot suïcidaal gedrag met als doel ook op dit gebied de mogelijkheden tot preventie van suïcidaal gedrag te bevorderen.


  Inhoud

  Tussen 2007 en 2014 is het aantal suïcides in Nederland met 37% toegenomen. Dit was aanleiding voor het opstellen van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze richt zich op de invoering van werkzame maatregelen om het aantal suïcides te verminderen. Diverse domeinen uit de samenleving zijn hierbij betrokken, waaronder de verkeers- en vervoersector, onderwijsinstellingen en zorgprofessionals. Als zorgprofessional kunt u te maken krijgen met patiënten met suïcidaal gedrag.

  Geneesmiddelen kunnen op diverse manieren een relatie met suïcidaal gedrag hebben. Enerzijds heeft het gebruik van geneesmiddelen een preventief effect. Denk aan de medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, schizofrenie, angststoornissen en bipolaire stoornissen. Maar geneesmiddelen kunnen ook een negatieve invloed hebben doordat zij suïcidaal gedrag opwekken of versterken. Ten slotte kunnen geneesmiddelen in hoge doseringen gebruikt worden bij (pogingen tot) suïcide.


  gps_fixed

  Leerdoelen

  • een definitie geven van suïcidaal gedrag en de omvang van het probleem beschrijven.
  • benoemen welke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van suïcidaal gedrag.
  • de juiste behandeling selecteren voor een depressieve patiënt met (vermoeden van) suïcidaal gedrag.
  • de medicamenteuze behandeling van depressie adequaat monitoren en ongewenste gevolgen van de medicamenteuze behandeling onderkennen.
  • de juiste behandeling selecteren voor een patiënt met schizofrenie, bipolaire stoornis of angststoornis (met suïcidaal gedrag).
  • de meest geschikte geneesmiddelen selecteren voor patiënten met (eerder) suïcidaal gedrag of een verhoogde gevoeligheid daarvoor.
  • de belangrijkste geneesmiddelen(groepen) benoemen die gebruikt worden bij suïcide(pogingen) en maatregelen treffen om gebruik bij suïcide te beperken.
  • signalen van suïcidaal gedrag herkennen en adequaat reageren op deze signalen.
  • suïcidaal gedrag bespreekbaar maken met de patiënt.


  business

  Organisatie

  business Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  mail_outline accreditatie@medicijngebruik.nl
  place Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht
  keyboard_arrow_up