Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Diagnostiek van psychische problemen bij kinderen van 1 - 7 jaar

  Bij onderzoek van een (zeer) jong kind wordt voor het eerst meer systematisch diagnostisch gekeken naar het kind en de gezinscontext. Objectieve ijkpunten t.a.v. ernst en behoefte aan zorg voor (zeer) jonge kinderen en maatschappelijke referentiepunten t.a.v. de behoefte aan zorg zijn beperkt. De maatschappelijke druk om problemen met jonge kinderen toe te schrijven aan de pedagogische aanpak is groot. Daardoor kunnen de specifieke kindproblemen en de kwaliteit van de ouder-kind-relatie onderbelicht of over het hoofd gezien worden. Vaak is ook nog onduidelijk op welk zorgcircuit het kind en de ouders voor hulp aangewezen zijn. De transitie in de jeugdzorg zet de diagnostiek bij zeer jonge kinderen in een nieuw daglicht. Dit maakt ouders, wijkteams en verwijzers extra onzeker en vraagt om nieuwe, efficiënte diagnostische benaderingen.

  place Amsterdam
  add 24 punten
  euro_symbol € 1,095.00
  event 29-08-2014 tot 29-03-2019
  access_time 10:00 - 17:00

  € Inclusief (online) aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek(en).

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  29-08-2014 t/m 10-10-2014 10:00 - 17:00 Amsterdam
  25-09-2015 t/m 18-12-2015 Onbekend Amsterdam
  16-09-2016 t/m 25-11-2016 10:00 - 17:00 Amsterdam
  17-02-2017 t/m 19-05-2017 10:00 - 17:00 Amsterdam
  03-11-2017 t/m 22-12-2017 10:00 - 17:00 Amsterdam
  08-02-2019 t/m 29-03-2019 10:00 - 17:00 Amsterdam
  description

  Omschrijving

  Doelgroep

  Psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters en kinder- en jeugdartsen werkzaam in de GGZ, MKD's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, infant teams, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen en MKT’s, kinderafdelingen van ziekenhuizen en revalidatiecentra, schoolbegeleidingsdiensten, consultatiebureaus voor jonge kinderen, teams voor integrale vroeghulp en privépraktijken.


  Inhoud

  • Verschillende visies (transactioneel model en ontwikkelingspsychopathologie; protectieve factoren; psychodynamisch model; ontwikkelingsmodel van Greenspan).
  • Intake en anamnese (de eerste consultatie/intake; ontwikkelingsanamnese; (semi-)gestructureerde interviews).
  • Het actuele gezinsfunctioneren (dynamieken in gezinnen met jonge kinderen, ouderschap, de ontwrichtende werking van kinderen met ernstige stoornissen op de overige gezinsleden en op het zelfbeeld als ouder en als man of vrouw).
  • Observatie in een vertrouwde omgeving buiten het gezin (observaties in de peuterspeelzaal, klas of leefgroep; multidisciplinair observeren; feedback geven aan ouders en intermediairs).
  • Integreren van informatie uit verschillende bronnen: wijkteams, scholen, … en efficiënt gebruik maken van reeds aanwezige informatie
  • Psychologisch onderzoek in engere zin (gedragsvragenlijsten, observatielijsten en checklists; intelligentieonderzoek en de belangrijkste tests; neuropsychologisch onderzoek; de diagnostiek van taalontwikkeling en de integratie met logopedische bevindingen; projectieve technieken; spel; tekeningen).
  • Classificatie in de Infant Mental Health (DC: 0-3R) en de toepassing van de DSM-5 in het werken met (zeer) jonge kinderen.
  • Verslaglegging en rapporteren aan ouders en derden (schema voor verslaglegging; gespreksvoering over de diagnostische bevindingen; slecht nieuwsgesprekken).
  • Indicatiestelling en advisering bij jonge kinderen.
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers handvatten gekregen om psychische problemen bij kinderen van 1-7 jaar te diagnosticeren vanuit een intregratieve bio-psycho-sociale benadering.

  business

  Organisatie

  business RINO Amsterdam
  mail_outline info@rino.nl
  place Leidseplein 5 1017 PR AMSTERDAM
  keyboard_arrow_up