Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • StiP-cursus Palliatieve Thuiszorg in de Praktijk (PaTz)

  De NHG-cursus 'PaTz in de Praktijk' bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel worden de deelnemers getraind in vroegtijdige identificatie van palliatieve problematiek, daarna wordt stilgestaan bij een adequate besluitvorming in de palliatieve fase. Ook wordt de regionale palliatieve zorg in kaart gebracht. Tijdens het tweede dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en begeleiden van groepen. Uitgaande van de omschrijving van de toekomstige eigen regionale PaTz-groep en de te verwachten knelpunten krijgt de deelnemer de gelegenheid zich professioneel te bekwamen in het begeleiden van deze groep. Aan het eind van de dag gaat de deelnemer naar huis met concrete plannen voor de eigen lokale situatie.

  add 8.0 punten
  euro_symbol € 295.00

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  19-06-2014 Onbekend Breukelen
  09-12-2014 Onbekend Vianen
  04-02-2016 09:00 - 17:00 Amsterdam
  23-06-2016 Onbekend Amsterdam
  15-09-2016 Onbekend Amsterdam
  29-11-2016 Onbekend Amersfoort
  05-03-2019 09:00 - 17:30 Vianen
  25-07-2019 09:00 - 17:30 Vianen
  description

  Omschrijving

  Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw ondersteunt zorgaanbieders om met bestaande kennis en inzichten de palliatieve zorg verder te verbeteren. De belangrijkste doelstellingen van het verbeterprogramma:

  • Patiënten sterven op de plek van hun voorkeur.
  • Patiënten en naasten voeren zelf de regie.
  • De zorg is goed op elkaar afgestemd.
  • Patiënten krijgen zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarden.
  • Er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

  Een van de best practices op dit vlak is het PaTz-project. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt. Dit wordt bereikt door het oprichten van PaTz-groepen in de eigen buurt of dorp. In deze groepen wordt met behulp van regelmatige besprekingen gestreefd naar een goede afstemming van de palliatieve zorg.

  business

  Organisatie

  business NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
  mail_outline r.mimpen@nhg.org
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

  keyboard_arrow_up