• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • PIN 18/4 Diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie

  Diepe veneuze trombose en longembolie zijn beiden een uitingsvorm van het overkoepelend begrip VTE (Veneuze trombo embolie).

  laptop E-learning
  add 2.0 punten
  euro_symbol € 48.00

  € NHG-ledenprijs voor 10 nummers. Nietl-eden betalen 225,- voor 10 nummer Prijs leden: € 33.5

  description

  Omschrijving

  Door gebruik te maken van een beslisregel met gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek kunt u bij een deel van de patiënten diepe veneuze trombose (DVT) uitsluiten. Naast de beslisregel is de uitslag van een D-dimeerbepaling richtinggevend.- Om DVT aan te tonen is echografisch onderzoek noodzakelijk.- De behandeling van DVT kan in principe in de eerste lijn gebeuren, tenzij er contra-indicaties bestaan.- De initiële behandeling bestaat uit laag-moleculairgewicht heparine (LMWH) tot de INR-streefwaarde is bereikt, in combinatie met een Vitamine-K-antagonist (VKA); de behandelduur met VKA is afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt.- Naast medicatie wordt het been gezwachteld om oedeem te bestrijden. De patiënt mag in beweging blijven.- Ter preventie van een post-trombotisch syndroom wordt een elastische kous aangemeten, die in principe twee jaar wordt gedragen.

  list

  Programma


  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het doornemen van dit programma:

  • kunt u, met verschillende beslisregels, een longembolie en een diepe veneuze trombose uitsluiten;
  • kunt u de D-dimeer Point of Care Test (POCT) lege artis uitvoeren;
  • kunt u de standaardbehandeling van diepe veneuze trombose toepassen;
  • weet u hoe u met de patiënt de behandeling met de checklist kunt doornemen;
  • kent u de plaats van de directe orale anticoagulantia (DOAC’s) bij een DVT.


  business

  Organisatie

  business NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
  mail_outline r.mimpen@nhg.org
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

  keyboard_arrow_up